Vijf redenen om te kiezen voor het KAT

Uitdagende en inspirerende lessen

Ingrid voor de klas_m.jpgLeerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs is constant op 2 benen staan. En dit vanaf het moment dat ze bij ons in het eerste jaar binnenstappen.  Aan de ene kant bieden we hen uitdagende leerstof die hen doet nadenken.  Aan de andere kant stimuleren we de leergierigheid van leerlingen.  Dit gaat soms hand in hand maar niet altijd.   De leerkracht en de school van het heden en de toekomst, wat het KAT is, kan deze twee perspectieven met elkaar verzoenen. Dit via het aanbieden van uitdagende en inspirerende lessen waarin de leerkracht via verschillende werkvormen het beste uit elke leerling haalt

Een openleercentrum met dagdagelijkse begeleiding

openleercentrum_m.JPGBij ons is het openleercentrum geen veredelde studiezaal.  Twee vaste leerkrachten  ontwikkelen samen met heel het leerkrachtenteam stimulerende opdrachten waar leerlingen zelfstandig aan kunnen werken.

Een moderne kijk op respect en discipline

Afvalbak_m.jpgLeergierigheid veronderstelt respect en/of discipline.  Het een gaat niet zonder het andere.  Wij trachten meer en meer preventief te werken waardoor leerlingen via projecten belangrijke waarden meekrijgen die ons een deel maken van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Zo willen we een school waar regels, discipline en respect van binnenuit worden beleefd in de plaats van er een streng regime van te maken.

Participatief werken

leerlingenraad_m.JPGWe kiezen resoluut voor het participatief werken via het versterken van overlegorganen.  Onze ouderraad is een discussieforum en geen feestcomité.  Onze leerlingenraad krijgt vraagstukken op hun bord om mee school te maken.  Het schoolteam overlegt intensief met elkaar om onze opdracht dag na dag te kunnen waarmaken. 

Een sterk team

KATteam1516.jpgWe kunnen het bovenstaande alleen maar realiseren met een sterk team van leerkrachten en ondersteunend personeel.   Nieuwe leerkrachten krijgen kansen en worden intensief begeleid zodat ze zich kunnen inpassen in onze schoolcultuur.  Alle teamleden worden gestimuleerd om opleidingen te volgen zodat ze hun opdracht  steeds kunnen blijven vervullen.