Coronaupdate

  • 26 maart 2020

!! Coronavirus / COVID-19 – Update 16 maart 2020 !!

Alle lessen op school zijn geschorst van 16 maart tot en met 3 april 2020.  In deze periode van 3 weken voorzien we via afstandsleren via aangepaste lesmethoden. 

We blijven net zoals anders verwachten dat de leerlingen dagelijks inloggen op Smartschool. De klastitularissen sturen iedere maandag een weekplanning met taken en opdrachten. De vakleerkrachten communiceren met de leerlingen via het Vaknieuws. De vakleerkrachten voorzien contactmomenten aan de hand van Live Sessies op Smartschool, online oefeningen, instructiemomenten via filmpjes, opdrachten in de werkboeken, etc.

Aarzel niet om ons te contacteren met vragen en/of feedback. Er is permanentie op school tussen 08u00 en 9u30.

Zorg goed voor jezelf en voor iedereen.