Coronaupdate

  • 6 mei 2020

Op vrijdag 15/5 komt 6 TSO naar school en vanaf 18/5 komen alle zesdes wekelijks een dag naar school. Hun veiligheid wordt uiteraard gegarandeerd. We kijken er al naar uit hen terug te zien! De andere dagen krijgen zij, net als alle andere jaren, preteaching.