Een KAT-latje voor iedereen!

  • 24 november 2019

Leerlingen helpen om mentaal, sociaal en fysiek sterker te staan. Dit zit al jaren in het DNA van onze school. De medewerkers van de leerlingbegeleiding ontwikkelden afgelopen schooljaar het KAT-latje. Met de boodschap 'Durf hulp zoeken' willen zij onze leerlingen aanzetten om de eerste stap te zetten.

Zit het even niet mee? Dan moet je erover praten! Alleen al jouw verhaal vertellen zal opluchten. Dat is de ervaring die we op onze school al jaren hebben. En toch is het niet altijd zo eenvoudig om hulp te durven vragen.

En zo gingen we op zoek naar een manier om al onze leerlingen die boodschap te geven. Het resultaat is een klein KAT-latje voor in de pennenzak. Op het latje staat de boodschap 'Durf hulp zoeken!'. Zo worden de leerlingen eraan herinnerd dat ze steeds terecht kunnen bij hun leerkracht of titularis. Het welbevinden van onze leerlingen staat immers centraal in de aanpak van onze school.

Maar ook buiten de school kunnen onze leerlingen terecht met hun grote of kleine vragen. Zo zijn de medewerkers van het CLB rechtstreeks te contacteren via Smartschool. Buiten de schooluren kunnen de leerlingen ook terecht bij de CLB-ch@t.  Leerlingen (en ouders) kunnen er gratis chatten over leren & studeren, studiekeuze, gezondheid en goed voelen.

Vlakbij onze school ligt ook het JAC (Jongeren Advies Centrum) van Tervuren. Leerlingen kunnen er gratis en vertrouwelijk terecht met vragen over verschillende onderwerpen.

Ook AWEL is helemaal gratis. Leerlingen kunnen volledig anoniem bellen, chatten of mailen. AWEL luistert naar jongeren en helpt hen verder op weg.