Inschrijvingsprocedure 1ste - 6de jaar (schooljaar 2019-2020)

Sinds september 2019 zijn verschillende richtingen en klassen in onze school vol verklaard. Dit betekent dat er op dit moment geen plaats meer is voor nieuwe leerlingen.  Door heroriënteringen en/of andere keuzes van onze leerlingen is het mogelijk dat er vanaf januari nog een aantal plaatsen vrij komen voor nieuwe leerlingen.  

Na de kerstvakantie kennen wij het exact aantal vrije plaatsen. Dat is ook de reden waarom wij pas kunnen starten met het inschrijven van nieuwe leerlingen vanaf woensdag 8 januari 2020.

Start inschrijvingen
U kan hiervoor op woensdag 8 januari 2018 tussen 8.25 uur en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de medewerkers van het leerlingensecretariaat. Zij kunnen u informeren over de vrije plaatsen en maken meteen een afspraak voor het intakegesprek met de directie op woensdag 8 januari, donderdag 9 januari en vrijdag 10 januari.  Om te kunnen overgaan tot inschrijving is het belangrijk dat de nieuwe leerling zich samen met één van de ouders persoonlijk aanmeldt voor het intakegesprek met de directie. Hierna volgt de definitieve inschrijving.

Doel intakegesprek
Tijdens dit gesprek peilt de directie samen met één van de ouders (of een gevolmachtigde) en de leerling aan de hand van het eindrapport van vorig schooljaar én het laatste rapport naar de motivatie om te starten op onze school.  Indien slechte resultaten op de vorige school de motivatie voor de overstap zijn, dan worden er ook afspraken gemaakt voor het remediëren van de gemiste leerstof zodat er in juni voldoende evaluaties zijn om te kunnen overgaan tot een eindbeslissing. M.a.w. de leerling zal tijdens de eerste weken moeten aantonen dat de tekorten uit de vorige school weggewerkt zijn. 
Daarnaast is er in het gesprek ook tijd om meer informatie te verwerven over de visie en het onderwijsbeleid van het GO! atheneum KA Tervuren.

Noodzakelijke documenten

  • Het laatste rapport (september 2019 tot nu)
  • Het eindrapport van vorig schooljaar (juni 2019)
  • De eindbeslissing van het vorig schooljaar (zie rapport juni 2019)
  • ID-kaart van zoon of dochter

Meer informatie? 
Voor meer informatie over deze procedure kan je steeds terecht bij onze medewerkers van het leerlingensecretariaat (02/766.11.11).

Opgelet: tot en met dinsdag 7 januari kan er telefonisch geen informatie  gegeven worden over het aantal beschikbare plaatsen.   

Onze School