Acht redenen om te kiezen voor het KAT

Onderzoekend leren als vertrekpunt

Via een heus wetenschappelijk stappenplan ontdekken alle leerlingen van de eerste graad hoe de wereld in elkaar zit.

In  LOEP (Leren, Ontdekken, Ervaren en Presenteren) onderzoeken ze samen met de leerkracht de wereld, steeds vertrekkend vanuit een onderzoeksvraag. Zo leren ze zes domeinen kennen: Taal en Cultuur, STEM, Kunst en creatie, Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn en Sport en voeding.

In Talentenlabo krijgen de jongeren de kans om hun eigen onderzoeksvragen te formuleren en hun eigen onderzoek te doen.

Op deze manier leren de leerlingen niet alleen deze domeinen en hun samenhang kennen, maar ook hun eigen interesses en talenten. Ze worden  geprikkeld om steeds meer te willen onderzoeken.

Tools for life: leren leren en samen leven

In Tools for Life staat de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen centraal. De leerlingen leren zichzelf en hun relatie tot de anderen beter kennen. Door een beter zicht te krijgen op de eigen talenten verhogen hun zelfbeeld en hun keuzebekwaamheid. We zetten in op het begeleiden naar zelfstandigheid én op het vergroten van de sociale vaardigheden.

Leren leren en leren plannen komen uitgebreid aan bod, zowel in Tools for life als in de andere lessen.

Uitdagende en inspirerende lessen

Ingrid voor de klas_m.jpgLeerlingen voorbereiden op het hoger onderwijs is constant op 2 benen staan. En dit vanaf het moment dat ze bij ons in het eerste jaar binnenstappen.  Aan de ene kant bieden we hen uitdagende leerstof die hen doet nadenken.  Aan de andere kant stimuleren we de leergierigheid van leerlingen. Dit via het aanbieden van uitdagende en inspirerende lessen waarin de leerkracht via verschillende werkvormen het beste uit elke leerling haalt

Voortdurende feedback en remediëring

Elke leerling is anders. De ene leerling heeft het moeilijker met wiskunde, de andere met Nederlands. Soms hangt het ook wel van het hoofdstuk af. De ene leerling wil zich extra verdiepen in Frans, de andere in chemie. Dit kan allemaal. Tijdens de FLEX-uren werkt de leerling aan de remediëring en uitdieping waar hij/zij op dat moment nood aan heeft. Tijdens deze FLEX-uren gaat de leerling aan de slag met de feedback die op de oefenevaluaties gegeven wordt en is er tijd voor remediëringsopdrachten. Uiteraard is er ook ruimte om zich helemaal uit te leven in die leerstof waar bijzondere interesse voor is!

 

Een openleercentrum met dagdagelijkse begeleiding

openleercentrum_m.JPGBij ons is het openleercentrum geen veredelde studiezaal.  Twee vaste leerkrachten  ontwikkelen samen met heel het leerkrachtenteam stimulerende opdrachten waar leerlingen zelfstandig aan kunnen werken.

Een moderne kijk op respect en discipline

Afvalbak_m.jpgLeergierigheid veronderstelt respect en/of discipline.  Het een gaat niet zonder het andere.  Wij trachten meer en meer preventief te werken waardoor leerlingen via projecten belangrijke waarden meekrijgen die ons een deel maken van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.  Zo willen we een school waar regels, discipline en respect van binnenuit worden beleefd in de plaats van er een streng regime van te maken.

We willen een school waar elke leerling zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.

Participatief werken

leerlingenraad_m.JPGWe kiezen resoluut voor het participatief werken via het versterken van overlegorganen.  Onze ouderraad is een discussieforum en geen feestcomité.  Onze leerlingenraad krijgt vraagstukken op hun bord om mee school te maken.  Het schoolteam overlegt intensief met elkaar om onze opdracht dag na dag te kunnen waarmaken. 

Een sterk team

KATteam1516.jpgWe kunnen het bovenstaande alleen maar realiseren met een sterk team van leerkrachten en ondersteunend personeel.   Nieuwe leerkrachten krijgen kansen en worden intensief begeleid zodat ze zich kunnen inpassen in onze schoolcultuur.  Alle teamleden worden gestimuleerd om opleidingen te volgen zodat ze hun opdracht  steeds kunnen blijven vervullen.