Leerlingenraad

leerlingenraad_m.JPGHet KAT vraagt regelmatig advies en inspraak aan de leerlingen. Dit gebeurt via de leerlingenraad.

Onze leerlingen hebben via de leerlingenraad inspraak in het reilen en zeilen in onze school. De leerlingen formuleren ideeën en voorstellen en zijn veelal de drijvende kracht achter diverse initiatieven en workshops. Daarnaast kan er ook advies gevraagd worden door de directie over onderwerpen uit het dagelijks schoolleven. Twee vertegenwoordigers van de leerlingenraad worden ook afgevaardigd naar de schoolraad. 

In september wordt vanuit iedere klas een afgevaardigde aangeduid. Hij/zij vertegenwoordigt de standpunten van de klas tijdens de maandelijkse vergaderingen van de leerlingenraad, telkens onder begeleiding van twee leerkrachten