Schoolraad

Wat doet de schoolraad in het KAT?

Bevoegdheden

De school wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad

De schoolraad adviseert de directeur over:

 • algemene organisatie van de school
 • werving van leerlingen
 • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
 • schoolbudget
 • schoolwerkplan

Overleg met de directeur:

 • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
 • organisatie niet- lesgebonden opdrachten
 • welzijn en veiligheid op school
 • schoolreglement

De schoolraad adviseert de raad van bestuur en de algemeen directeur:

 • de toewijzing van het mandaat van directeur
 • de programmatie van het studieaanbod
 • de schoolinfrastructuur
 • de organisatie van het leerlingenvervoer

Schoolraad heeft het recht om informatie te vragen over beslissingen van de directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

Samenstelling

De raad is als volgt samengesteld:

Rechtstreeks verkozen leden door en uit de ouders: 

 • Dominique De Bouw
 • Marieke Meijerink
 • Birgit Theuns

Rechtstreeks verkozen leden door en uit het personeel: 

 • Lisa De Groot
 • Gino Vanlangendonck 
 • Patricia Coulange

Leerlingen: 

 • Felix Buddingh
 • Emiel Van Weert
 • Gecoöpteerde leden
 • Bruno Bulthe
 • Björn Steuts