Schoolreglement

Goede afspraken leiden tot een goede samenwerking. Het schoolreglement van het KAT maakt duidelijk welke verwachtingen er gesteld worden aan ouders en leerlingen.

foto speelplaats pagina 3_s.jpgOnze school geeft absolute voorrang aan een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect, waarin door middel van persoonlijke contacten problemen kunnen besproken en opgelost worden. Toch is het noodzakelijk dat het KAT aan de ouders en leerlingen vooraf duidelijk meedeelt wat er wordt aangeboden en welke de verwachtingen zijn.

Goede afspraken leiden immers tot een vlotte samenwerking. Hierbij wil het schoolreglement bijdragen. Het is niet de bedoeling om het dagelijkse schoolleven tot in alle details te reglementeren. Wel willen we onze ouders en leerlingen informeren over de visie van onze school, de organisatie en de verwachtingen tussen beide partijen.

Het volledig schoolreglement kan u hier lezen:

KAT schoolreglement

Addendum schoolreglement