Velen gingen je voor …

Enkele persoonlijkheden blikken terug op hun tijd in het KAT.

Jezelf zijn

velen-gingen-je-voor-anke.JPGAnke: ‘Ik genoot van de lessen debatteren, omdat je op een leuke en leerrijke manier je mening en die van anderen leert verdedigen. Overtuigend overkomen en zeker zijn van jezelf. Allemaal talenten die ik nu dagelijks gebruik. (…) Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik mezelf kon en mocht zijn’.

Een brede kijk op de wereld 

velen-gingen-je-voor-soraya.JPGSoraya: ‘De leerlingen worden aangezet om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen zodat ze als verdraagzame en kritische mensen in de maatschappij kunnen functioneren’.
velen-gingen-je-voor-sarah.JPGSarah: ‘Het KAT doet haar best om zeer diverse themadagen en acties te organiseren, steeds met brede kijk op de wereld. Dit wordt eveneens heel goed geïntegreerd in de verschillende lessen’.
velen-gingen-je-voor-merel.JPGMerel: ‘Tijdens de laatste jaren op het KAT werd mijn wereldbeeld verbreed en werd ik door leerkrachten uitgedaagd om nieuwe culturen, talen en mensen te ontdekken’.

Motiveren om te studeren 

velen-gingen-je-voor-paulien.JPGPaulien: ‘In de eerste plaats krijg je een goede opleiding. Het is niet altijd even leuk (hard studeren) maar op het einde van het zesde voelde ik me echt klaar om verder te sutderen. Toen zag ik ook dat het nuttig was’.
velen-gingen-je-voor-soraya.JPGSoraya: ‘Op het KAT werden we gestimuleerd tot creatief denken en omgaan met de leerstof’.

Gezelligheid

velen-gingen-je-voor-tom.JPGTom: ‘De school, het secretariaat en de leerkrachten gaan altijd en in elke situatie rechtvaardig met de leerling om. Ze maken steeds tijd vrij voor vragen, opmerkingen of problemen. Net dit gevoel maakte voor mij hét verschil’.
velen-gingen-je-voor-paulien.JPGPaulien: ‘Het is er zo ongelooflijk gezellig’.

Positief-kritisch

velen-gingen-je-voor-anke.JPGAnke: ‘Op het KAT stond mondigheid voorop. Je werd voortdurend aangemoedigd om je eigen mening te geven, dit altijd op een gepaste manier.’

Contact tussen leerlingen en schoolteam 

velen-gingen-je-voor-paulien.JPGPaulien: ‘De grote interesse van de school in elke leerling als persoon, is een echte troef van het KAT’.
velen-gingen-je-voor-tom.JPGTom: ‘Je bent geen nummer, geen kleine leerling, maar eerder een gelijke die voorzien wordt van kennis. Deze manier van omgaan verlaagt de drempel tussen leerling en leerkracht. Het gevoel van ‘op gelijk hoogte staan’ zorgt voor een enorm vertrouwen, sowieso een goede zaak’.