Stukje geschiedenis

50 jaar geleden begon het allemaal. Ondertussen is het KA Tervuren uitgegroeid tot een vaste waarde in de streek. Een korte blik op onze geschiedenis.

Begin 1961 staken enkele lokale politici de koppen bij elkaar. Jean Cumps, Roger Mommaerts, Albert Verbist en Achiel Ver Eecke hadden samen het plan opgevat om in Tervuren een rijksschool op te richten.   Deze vier stichtende leden van de vriendenkring liggen aan de basis van onze school.

1968_s.jpgTwee jaar later was het zover. Op 1 september 1963 stapten 223 leerlingen (59 kleuters, 134 leerlingen van de basisschool en 43 leerlingen van het middelbaar) en 15 personeelsleden door de modder naar één van de vijf paviljoenen die samen met een administratief paviljoen en een 'voorlopige' turnzaal de nieuwe Rijksmiddelbare School van Tervuren vormden. Het eerste schoolhoofd was F. Craps.  

Op 1 september 1964 werd gestart met een technische A3-afdeling. Op 25 september werd Eugeen Cornelis aangesteld als directeur; hij zou de school 21 jaar lang leiden. De Rijksmiddelbare school werd omgevormd tot het Koninklijk Atheneum. Ook werd het eerste stenen gebouw ingehuldigd toen de technische afdeling, vandaag de kleuterklassen van basisschool de KATtensprong.   

In 1969 werd de vijfdaagse schoolweek ingevoerd en hielden de leerlingen van het atheneum hun eerste culturele avond, ook wel bekend als de poëzieavond.  

In mei 1971 werd de oudervereniging K.A.T. opgericht. De eerste schoolbus verzorgde het leerlingenvervoer vanaf 1974 en in juni 1978 werd gestart met de bouw van het atheneum. Pas in 1981 werd er in het hoofdgebouw ook effectief les gegeven.

Het afscheid van studieprefect Cornelis in 1986 ging gepaard met nieuwe besparingsmaatregelen in het onderwijs en zo werd de beroepsafdeling gesloten.

Na Robert Lavigne, Jan Engelen en André Macharis zou Robert Steuts in de jaren '90 de school gedurende 11 jaar leiden. Het leerlingenaantal nam een forse klim en in september 2000 telde het atheneum ruim 430 leerlingen. In 2002 werd Robert Steuts algemeen directeur van de scholengroep Midden Brabant. In het atheneum van Tervuren werd hij opgevolgd door Irma Janssens.

foto speelplaats pagina 3_s.jpgDe uitbreiding van het atheneum en de nieuwbouw van zowel de basisschool als de polyvalente zaal werden goedgekeurd. De KATtensprong kreeg een volledig gerenoveerde kleuterblok en het hoofdgebouw van het atheneum werd uitgebreid met een nieuwe vleugel met 10 klaslokalen.  Ook de werken voor een nieuwe lagere school en een polyvalente zaal zijn ondertussen in de eindfase. In het voorjaar van 2012 opende kinderdagverblijf de KATjes zijn nieuw gebouw op de campus van het KAT.

In 2009 nam Frank Rochus de leiding van het atheneum over. Bij de start van het schooljaar 2013-2014 werd voor het eerst de kaap van 640 leerlingen genomen.  Datzelfde schooljaar stond volledig in het teken van de 50ste verjaardag van het GO! in Tervuren. De tentoonstelling over de geschiedenis van het atheneum en basisschool de KATtensprong is nog steeds te bewonderen in de gangen van het hoofdgebouw van het atheneum.

In mei 2015 ruilde Frank Rochus het atheneum voor een nieuwe uitdaging bij de pedagogische begeleidingsdienst van het GO! in Brussel. Hij werd opgevolgd door Katty Elias. Het schooldomein blijft in volle ontwikkeling. Op de planning staat de afbraak van de oude paviljoentjes. Dit zal zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.