Start van het nieuwe schooljaar

Vanaf september  zullen verschillende veiligheidsniveaus gelden, nl. groen, geel, oranje en rood, gaande van geen risico op besmetting (groen) naar een hoog risico (rood). Aan elk veiligheidsniveau worden specifieke veiligheidsmaatregelen gekoppeld.

Start van het nieuwe schooljaar:
We mogen het nieuwe schooljaar opstarten in code geel (lage graad van besmettingsgevaar), waarbij een groot deel van de bestaande veiligheidsvoorschriften gehandhaafd blijft (o.a. social distancing, hygiënemaatregelen, mondmaskers) alle leerlingen worden, tot onze grote vreugde, op school verwacht!

Schoolwerking:
Concrete afspraken met betrekking tot de schoolwerking (o.a. leerstof, opdrachten, evaluatie…) worden gecommuniceerd door de directie en het leerkrachtenteam. We vragen alleszins dat elke leerling tijdens het schooljaar dagelijks Smartschool nakijkt. Alle communicatie zal via dit platform verlopen.

Wat kan u als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij uw kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neemt u contact op met de huisarts. Spreek met uw kind over het coronavirus: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
Algemene info en veel gestelde vragen: info-coronavirus.be.
Hebt u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

KAT Coronaproef
Welkom!

Het GO! atheneum Tervuren zet in op het stimuleren van leergierigheid.

Via onderzoekend leren ontdekken de leerlingen zowel de wereld als zichzelf. Ze ontwikkelen hun eigen kritisch denkvermogen en hun eigen creativiteit.

Naast het dagdagelijks aanbieden van inspirerende en uitdagende lessen, begeleiden we de leerlingen permanent o.a. in ons openleercentrum.  

Het GO! atheneum KA Tervuren maakt samen school, leert de jongeren bewust kiezen en verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze maken. Zo staan o.a. creatieve projecten en een preventief beleid van regels en afspraken centraal. Maar vooral maken we samen school met de leerlingen, de ouders, de buurt en heel het schoolteam. Dit krachtig team vormt authentieke jongvolwassenen die klaar zijn om hun plaats in te nemen in de maatschappij van vandaag en morgen. Het succesvol verder studeren is daarbij een voorkeurtraject.