Leergierigheid stimuleren via projecten

Het KAT kiest ook voor ‘Anders Leren’. Met verschillende projecten wordt de leergierigheid en de betrokkenheid van onze leerlingen ook buiten de lessen gestimuleerd.

leergierigheid.jpg leergierigheid-bedrijfsbezoeken.jpg leergierigheid-gezond-ontbijt.jpg
Sociaal engagement Bedrijfsbezoeken Gezondheid
leergierigheid-gwp.jpg leergierigheid-kerstfeestje.jpg leergierigheid-muziek-en-theater.jpg
GWP Kerstfeest Muziek en theater
leergierigheid-sportdag.jpg leergierigheid-studiekeuzebegeleiding.jpg leergierigigheid-antipesten.jpg
Sportdagen Studiekeuzebegeleiding Anti-pesten
LOEP

LOEP staat voor Leren, Ontdekken, Ervaren en Presenteren. Onderzoekend leren staat hier centraal.  De leerlingen gaan samen op onderzoek, vertrekkende vanuit een aangereikte onderzoeksvraag. De leerkracht begeleidt uiteraard het hele proces. LOEP wordt modulair aangeboden. De leerlingen maken zo kennis met verschillende domeinen: economie & organisatie, mens & maatschappij, taal & cultuur, STEM, sport & voeding en kunst & creatie. 

loep
Enkele voorbeelden van onze onderzoeksvragen:
Wat beïnvloedt ons koopgedrag?
Welke invloed heeft kunst op onze hersenen?
Hoe kunnen wij zelf een uitdagende escape room maken?
Op welke manier beïnvloedt mijn voedingspatroon mijn fysieke prestaties?
Heeft taal invloed op hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we naar de wereld kijken?

TALENTENLABO

Ook bij talentenlabo doen de leerlingen aan onderzoek. Hier zijn het de leerlingen die vanuit hun eigen interesse meerdere onderzoeksvragen opstellen en onderzoeken uitvoeren. Uiteraard begeleidt ook hier de leerkracht alle stappen. Zowel bij LOEP als bij talentenlabo worden de leergierigheid, de creativiteit en de zelfstandigheid aangewakkerd en een positief kritische houding gestimuleerd.
talentlabo

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen van de leerlingen:
Wat is de invloed van muziek op onze emoties?
Welke games worden het liefst gespeeld en hoe komt dat?
Wat maakt van een liedje een oorwurm?
Hoe komt het dat mensen doof en/of blind geboren worden? Mogelijk medicijn voor te vinden?
Hoe zouden we ooit op Mars kunnen leven?
Welk soort sociaal gedrag vertoont een wolvenroedel?
Hoe kunnen wij onze CO2-uitstoot beperken?

PROJECT

Het GO! atheneum Tervuren gaat ook projectmatig aan de slag. 
Tijdens het schooljaar 2019 – 2020 was het thema “Welbevinden”. Het doel was om er voor te zorgen dat leerlingen zich durven uiten in een veilig en respectvol schoolklimaat. Daarnaast was het ook de bedoeling dat leerlingen zouden leren om hun eigen welbevinden en dat van anderen verhogen.

project rode neuzen
Naast onze projectdag deden we ook met Rode Neuzen Dag. 
Vorig schooljaar behandelden we de thema’s: ‘nooit meer oorlog’ en ‘duurzaamheid’.