Stageaanvraag

Wil jij graag stage lopen op onze school GO! Atheneum Tervuren?

De stageaanvraag dient te gebeuren via hier en zal langs deze weg bevestigd worden.

Eigen oud-leerlingen, studenten van de lerarenopleiding VUB en Erasmushogeschool Brussel krijgen voorrang indien de aanvraag binnen de tijdslimiet gebeurt.

Uiterste data voor het indienen van stageaanvragen:

  • Trimester 1: 30/09/2021
  • Trimester 2: 07/01/2022
  • Trimester 3: 11/02/2022

Het aantal stageplaatsen en de aanvraagperiode is beperkt zodat een kwaliteitsvolle begeleiding gegarandeerd kan worden.

Er wordt verwacht dat elke stagiair vooraf de administratieve formaliteiten van de stage in orde brengt. In het kader van de wetgeving op welzijn, veiligheid en preventie worden geen stagiairs toegelaten zonder de administratieve documenten (stageovereenkomst of -contract en risicoanalyse).

Vriendelijke groeten

 

Carine Engels, stagementor