De ouderraad

Ouders maken mee onze school. Via de ouderraad geven zij advies aan de directie. Daarnaast ondersteunt de ouderraad de school tijdens verschillende events.

Ouders zijn belangrijk voor het K.A.T.  Niet alleen omdat zij kiezen om hun kinderen naar onze school te sturen, maar ook omdat zij, als zij dat willen, een rol kunnen spelen in het reilen en zeilen van de school.

De ouderraad is een van de belangrijkste schakels tussen ouders en school. Ouders horen van de problemen waar hun kinderen mee te maken kunnen krijgen. De school ontvangt van ouders signalen over zaken waar de school op kan inspelen. In dit overleg komen altijd wel nuttige suggesties naar voren waar de directie iets mee kan en wil doen.

Veel thema’s die aan de orde komen in de gezamenlijke vergaderingen van de ouderraden en de school zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Er wordt gesproken over de kwaliteit en de organisatie van de school, maar ook over meer specifieke onderwerpen zoals veiligheid rond de school, pesten in de klas of over de organisatie van een aantal events.

Ouders kunnen ook rechtstreeks vragen stellen aan de ouderraad.   Hiervoor kunnen ze terecht bij de voorzitter, mevr. Tanja Van Roy.  Zij is te bereiken via het algemeen adres van de school: info@katervuren.be